Archiv autora: PMasek

Kytlice 2023

Kolem roku 50 před Kristem byla celá Galie okupována Římany. Celá? Ale kdeže! Jedna malá odbojná osada, k velké nelibosti Julia Ceasara- hrdinně vzdoruje římským legiím. Nyní promluví její slovutný náčelník Versingetorix: „U tutatise! Hledáme nové sousedy do naší malebné vesničky! Ničeho se nebojíš – leda snad toho, že ti nebe spadne na hlavu? Spořádáš…
Read more


01/05/2021 0